Hjem Frederikke Frederikke

Frederikke

Frederikke er populært i Danmark, men i Norge er det formen Fredrikke som er vanligst. Illustrasjonsfoto: iStock