Hjem Freddie Freddie

Freddie

I Norge er Freddy mer brukt enn Freddie. Illustrasjonsfoto: iStock