Finn

Nå på 2000-tallet er Finn mer brukt i Tyskland og Nederland enn i Norge. Det henger sammen med at nordiske navn var mye brukt i Tyskland tidlig på 1900-tallet og at den bruken har kommet tilbake for flere av navnene. I Tyskland var Finn som første fornavn på 11. plass i 2017. I store deler av det nordlige Tyskland var det på 2. plass. Illustrasjonsfoto: iStock