Fabio

Fabio er populært i Italia og litt i bruk i Norge også. Illustrasjonsfoto: iStock