Ethel

Ethel var populært i USA for rundt 100 år siden. Illustrasjonsfoto: iStock