Eryk

Formen Eryk brukes nok helst av familier med polsk tilknytning. Illustrasjonsfoto: iStock