Erika

Erika og Erica har vært mye brukt også utenfor Norden, som i USA og Tyskland. Illustrasjonsfoto: iStock