Emre

Emre er ikke variant av Imre, som har opphav i et tysk navn. Illustrasjonsfoto: iStock