Emery

Emery er et populært navn både for gutter og jenter i USA. Navnet er foreløpig lite i bruk i Norge. Illustrasjonsfoto: iStock