Elvin

Navnet Alvin, som ofte blir vist som variant av Elvin, har trolig helst blitt til uavhengig av Elvin, og kan komme både fra gamle nordiske språk og bety alv og venn, og fra tysk med betydningene edel slekt og venn. Men Elvin kan også ha blitt brukt som variant av Alvin, og Alvin som variant av Elvin. Illustrasjonsfoto: iStock