Eik

Den eldre tyske navnebruken har ikke eller har kun ubetydelig tradisjon i Norge. Illustrasjonsfoto: iStock