Hjem Donald Donald

Donald

Det spørs om ikke Donald Duck og Donald Trump har ført til at navnet Donald ikke oppleves som passende for barn i Norge nå. Illustrasjonsfoto: iStock