Darci

Darci er mindre brukt enn Darcy og Darcey i England. Navnet er trolig ikke i bruk i Norge. Illustrasjonsfoto: iStock