Claus

I Norge er formen Klaus noe mer brukt enn Claus. Illustrasjonsfoto: iStock