Boris

Boris blir brukt i flere land i Øst-Europa, blant annet i Polen. Illustrasjonsfoto: iStock