Bine

Bine har tradisjon i Norge og kan passe godt å velge nå. Illustrasjonsfoto: iStock