Berit

Berit var særlig populært på 1930-tallet og begynnelsen av 1940-tallet. Illustrasjonsfoto: iStock