Bente

Bente var særlig populært på 1950-tallet, men er lite brukt nå. Illustrasjonsfoto: iStock