Bengt

Bengt var særlig mye brukt rundt 1960. Illustrasjonsfoto: iStock