Beau

Beau er populært i Australia, USA og England. Illustrasjonsfoto: iStock