Barbo

Barbo er også i bruk som etternavn, med flere opphav. Det har blant annet opphav fra gårdsnavn flere steder i Norge, der første delen kanskje kan komme fra binne (hunnbjørn) og brukt om brummende elv ved gården. Delen bo betyr bosted. Illustrasjonsfoto: iStock