Axel

Axel er populært i Sverige og USA, mens skrivemåten Aksel er vanligst i Norge og Danmark. Illustrasjonsfoto: iStock
Axel