Atle

Atle var særlig populært på 1960-tallet. Illustrasjonsfoto: iStock