Asma

Asma er litt i bruk i Norge, mest av muslimske innvandrere. Illustrasjonsfoto: iStock