Asger

Populært i Danmark, men knapt brukt i Norge. En skjult navneskatt? Illustrasjonsfoto: iStock