Anas

I Norge brukes Anas helst i familier med muslimsk bakgrunn. Illustrasjonsfoto: iStock