Aksel

Aksel
Aksel er populært i Norge og Danmark, men formen Axel er i ferd med å bli mer brukt i engelskspråklige land også. Illustrasjonsfoto: iStock