Åke

Åke er klart mindre brukt enn Åge i Norge. Illustrasjonsfoto: iStock