Aina

Aina var særlig brukt på 1970-tallet i Norge. Illustrasjonsfoto: iStock