Æsa

Navnet Æsa er også brukt i formen Esa, blant annet i Danmark. Esa blir også brukt  som kvinnenavn med andre opphav, blant annet på Balkan. Dessuten er Esa finsk guttenavn, som variant av Esaias/Jesaja, Esau, Eskil, Esko (ås-ketil). Illustrasjonsfoto: iStock