Adil

Adil er mest brukt av muslimer i Norge. Illustrasjonsfoto: iStock