Aage

Aage var særlig mye brukt til barn på 1910-tallet. Senere overtok skrivemåten Åge, og bruken av navnet med Aa falt. Illustrasjonsfoto: iStock