Av og til er mor usikker på hvem som er faren. Andre ganger mener den kommende far at noe ikke stemmer.

Sist oppdatert: 24. juli 2012

Det kan være mange grunner til at en kvinne blir usikker på hvem som er faren til barnet hun bærer på. Det klassiske eksempelet er når kvinnen finner ut hun er gravid, nettopp har innledet et nytt forhold, og det er kort tid siden hun gikk ut av et annet forhold. Da kan det fort bli vanskelig å vite hvordan en skal forholde seg til situasjonen.

Les også: – Han tok farskapstest bak ryggen min

Hos stiftelsen Amathea, veiledningstjeneste for gravide, er de oppe i denne problemstillingen innimellom.

– Jeg opplever at jentene som er i denne situasjonen synes det er veldig flaut å ha flere mulige fedre, og at de synes det er vanskelig å snakke om. Jeg opplever også at de potensielle fedrene trekker seg unna og ikke vil ta del i svangerskapet m.m. så lenge de ikke vet. De beskriver det som selvforsvar – hvorfor engasjere seg i og bli glad i noe de ikke vet om de skal fortsette å ha et forhold til. Videre er det et faktum at uplanlagt graviditet er et stort sjokk både for jenta og for gutten. Og det å samtidig forholde seg til at det er to mulige forskjellige fedre, er svært vanskelig, sier Elisabeth Nygren. Hun er sykepleier og familieterapeut hos Amathea Østfold.

Les om farskapstester: Hvem er far til barnet mitt?

Enda vanskeligere å håndtere ved utroskap
Når usikkerheten skyldes utroskap, kompliseres tingene enda mer.

– I noen tilfeller kommer usikkerheten om hvem som er faren på grunn av utroskap. Jeg opplever da at jentene i større grad har valgt abort som løsning. Selv har jeg ikke hatt mange av disse sakene til behandling.

Nygren forteller at mange spør om de kan få tatt farskapstest i svangerskapet, slik at de slipper å vente helt til barnet er født.  Men i dag er ikke dette lov i Norge.

Forbudt med farskapstesting i svangerskapet – med få unntak
– Det er forbudt ved lov å teste farskapet i svangerskapet her i Norge, bekrefter daglig leder Ragne Kristin Farmen ved analyseinstituttet Gena i Stavanger.
(Noen unntak gjelder, se faktaboks)

Gena er et privat institutt som blant annet analyserer farskapstester som tas av far og barn etter fødselen. Men både fortvilte gravide og usikre «kanskje- kommende» fedre, har etterspurt å få testet farskapet under graviditeten. De ønsker å vite om de er far til barnet, før de engasjerer seg «for mye».

Siden det per i dag ikke er lov å sjekke farskapet i svangerskapet, blir ofte farskapet testet med det samme barnet er født. Farmen sier at noen ganger blir testen tatt så fort det lar seg gjøre.

– Da har de kjøpt testpakken på forhånd, og tar munncelleprøve bare timer etter barnet er kommet ut. Det er viktig for menn å vite om de er far til barnet.

Les også: Jeg ble far mot min vilje

Les også: Vurderte å lure meg til å bli gravid

Noen menn vil ikke stille opp til testing frivillig
– I tilfeller hvor mannen ikke vil erkjenne farskap eller ikke frivillig går med på å ta testen, vil NAV beordre farskapstest. Dette er såpass alvorlig at han kan bli hentet av politiet, da han er pålagt å ta farskapstesten dersom han er opplyst som mulig far, forklarer Elisabeth Nygren i Amathea.

Kilder: Amathea, Gena, regjeringen.no, farskap.no

Mulig med farskapstesting i svangerskapet – i utlandet

Farskapstesting i svangerskapet er mulig i en rekke andre land med en helt ny metode. Ved hjelp av en blodprøve fra den gravide og fra den mulige barnefaren, kan farskapet slås fast. Blodprøven kan tas tidligst i uke 9. Ingen kan hindre norske gravide å bruke en slik tjeneste. Men en norsk lege eller sykepleier som bistår med blodprøvetaking for dette formålet, vil rammes av lovens bestemmelser og kan bli straffet.

Kilder: Natera.com, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Avdeling for Familiegenetikk.

 

Fakta om testing av farskap i svangerskapet

Forbudt siden 2004
Fosterdiagnostikk med sikte på å fastsette farskap og farskapstesting på fosterstadiet er forbudt. Dette gjelder ikke når svangerskapet kan være et resultat av omstendigheter som omtalt i straffeloven § 192 til 199. (Voldtekt, overgrep, incest)

Hvorfor det ble forbudt
Norske myndigheter ønsket ikke å utsette friske fostre for risikoen ved et inngrep (som en slik fostervannsprøve med tidligere metoder kunne innebære). Man ønsket heller ikke selektive aborter på bakgrunn av hvem som måtte være barnets far. Sistnevnte argument kan møtes med et motargument som går ut på at flere fostre kanskje kan utvikle seg, dersom man tillot slik testing, dersom man tenker seg at uklarhet omkring farskapet kan være en grunn til at kvinnen velger abort.

Gravid med sterilisert mann
Av og til blir en kvinne gravid, selv om mannen er sterilisert. Dette kan føre til at hun blir mistrodd. For noen blir det en stor livskrise. Da ville en test være av stor verdi for alle parter. Sterilitetsoperasjoner hos menn ikke er 100 % sikre. Folkehelseinstituttet har sett flere eksempler på at menn er blitt fedre etter sterilisering. Men i dag er ikke dette en tungtveiende grunn for å teste farskapet under svangerskapet.

Kilde: Marguerethe Stenersen, avdelingsdirektør, avd. for familiegenetikk, Folkehelseinstituttets  divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning.

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?