Forskjellig RhD-blodtype

Leder i Jordmorforeningen Kirsten Jørgensen. Foto
Når mor og baby har forskjellig blodtype