Forskjellig RhD-blodtype

Leder i Jordmorforeningen Kirsten Jørgensen. Foto
Forskjellig RhD-blodtype