Forskjellig RhD-blodtype

Leder i Jordmorforeningen Kirsten Jørgensen. Foto
Når mor og baby har forksjellig RhD-blodtype
Når mor og baby har forskjellig RhD-blodtype