Influensa A (svineinfluensa) er mildere enn en vanlig sesonginfluensa, men erfaringen så langt er at gravide som får sykdommen kan rammes noe hardere. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at gravide tenker seg om før de reiser til steder med mye influensa.

Sist oppdatert: 3. november 2014

Her er et utdrag av Folkehelseinstituttets råd til gravide og ammende. (For oppdatert informasjon, besøk www.pandemi.no, som er myndighetenes nettside om pandemisk influensa).

Det er foreløpig ikke klart om gravide smittes lettere enn andre av det nye influensaviruset A(H1N1), men Folkehelseinstituttet mener at det er mulig økt risiko for komplikasjoner hos gravide med influensasykdom.Kan være alvorlig for gravide:
Erfaringer fra tidligere pandemier, og fra det pågående utbruddet i USA, viser at gravide kan få mer alvorlig sykdom enn andre. Sterk feber er i seg selv en risikofaktor for fosteret. Det er ikke noe entydig bilde av risikoen for skade av fosteret, og det er ikke påvist at influensaviruset overføres til fosteret. De aller fleste kvinner som får influensa i løpet av svangerskapet har komplikasjonsfri fødsel, og føder friske barn.

Tamiflu:
Folkehelseinstituttet anbefaler derfor å gi gravide tilbud om antiviral behandling (Tamiflu) ved mistanke om smitte med den nye influensaen A(H1N1). Det blir også vurdert om gravide som har vært eller er i nær kontakt med mulige eller bekreftede tilfeller med influensa skal få forebyggende behandling.

Foreløpig finnes det lite informasjon om bruk av Tamiflu hos gravide. Det europeiske legemiddelverket EMEA har likevel konkludert med at fordelen ved å gi Tamiflu til gravide er større enn ulempen ved en pandemi.

Vaksinen mot Influensa A(H1N1) er ikke ventet før i november.

Reiseråd:
Selv om et økende antall personer nå er smittet av influensa A i forbindelse med reiser i utlandet, er det fortsatt slik at det de fleste steder er begrenset risiko for smitte. Derfor frarådes heller ikke reiser til utlandet på et generelt grunnlag. Dette gjelder også reiser med barn.

Men på grunn utilstrekkelig kunnskap om hvordan influensaviruset virker på gravide og fosteret, anbefaler Folkehelseinstituttet at gravide tenker seg godt om, og unngår unødige reiser til områder med vedvarende lokal smitte av ny influensa A. Det gjelder spesielt hvis området har et dårlig helsetjenestetilbud.

Anbefalingen er ikke et offisielt reiseråd, og kvalifiserer ikke til refusjon av eventuelle billetter man velger å ikke bruke.

Velger man å reise er det lurt å følge vanlige smittevernråd om god håndhygiene, begrense nær kontakt med syke, dekke munn og nese ved hosting/nysing og ta kontakt med helsetjenesten dersom man får symptomer på influensa.

Steder hvor det foregår vedvarende lokal smitte av influensa A (listen er oppdatert mandag 20. juli):
Europa (Storbritannia, Spania, Hellas, Malta, Kypros)
Nord-Amerika (Canada, USA, Mexico)
Mellom-Amerika (Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, El Salvador)
Sør-Amerika (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay og Venezuela)
Karibia (Antigua og Barbuda, Barbados, Cuba, Jamaica, Trinidad og Tobago)
Oceania (Australia og Ny Zealand)
Asia (Japan, Thailand, Kina, Filippinene og Singapore)

Amming:
Folkehelseinstituttet anbefaler at du fortsetter å amme selv om du blir syk av influensa. Fordi viruset er nytt, vet man fortsatt lite om den spesifikke beskyttelsen som eventuelt dannes i morsmelken. Men morsmelk er generelt bra for barnets evne til å bekjempe infeksjoner. Barnet kan beskyttes mot smitte ved å unngå å hoste på barnet, og å være nøye med håndhygienen.
Ring lege så snart som mulig dersom babyen din får feber eller andre symptomer på influensa.Amming og Tamiflu:
Det finnes lite informasjon om overgangen av Tamiflu fra mor til morsmelk, og om eventuell virkning på barnet. Så langt er det ingen informasjon som tyder på skadelig effekt på barnet. Tamiflu anbefales derfor som behandling av ammende kvinner, så lenge den forventede nytten for moren oppveier den mulige risikoen for barnet.

Gravide helsearbeidere:
Gravide helsearbeidere må følge grunnleggende smittevernrutiner uavhengig av pasientens sykdom. Hvis gravide risikerer kontakt med pasienter med den nye influensaen A(H1N1) skal arbeidsgiver vurdere faren for at den gravide utsettes for smitte, og vurdere å sette i verk verne- og sikkerhetstiltak. Om mulig anbefales det å omplassere den gravide til andre arbeidsoppgaver med lavere risiko for influensasmitte.

Nyttige linker:
Myndighetenes nettside om pandemisk influensa: www.pandemi.no
UDs offisielle reiseråd: http://www.landsider.no/traveladvice/

Symptomer på influensa A (H1N1):
Minner om symptomer som oppstår ved vanlig influensa, som feber, hoste, vond hals, kroppsverk, hodepine, frysninger og tretthet. En del av pasientene har rapportert diaré og oppkast. Fra Mexico meldes det om symptomer som likner alvorlig lungebetennelse. I likhet med sesonginfluensa kan influensa A(H1N1) forverre en underliggende kronisk sykdom.Hvis du blir syk:
Reisende som blir syke etter hjemkomst fra områder som er berørt av influensa A(H1N1) blant mennesker, bør snarest ta kontakt med egen lege eller legevakt per telefon. Ikke møt opp på legekontoret/legevakten uten å ringe og avtale på forhånd. Når du ringer opplyser du om hvor du har oppholdt deg under reisen og hvilke symptomer du har. Ha kontakt med færrest mulig andre mennesker inntil diagnosen eventuelt er avkreftet.

Unngå spredning av viruset:
Tiltakene er de samme som ved vanlig influensasykdom:
Vask hendene ofte med såpe og vann, spesielt hvis du hoster/nyser. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler er også effektive.
Begrens nær kontakt med syke personer.
Dekk til nese og munn med et papirlommetørkle når du hoster eller nyser, og kast lommetørklet rett etter bruk.

Hvor lenge er man smittsom?
Personer med influensa A (H1N1) anses som smittsomme så lenge de har influensasymptomer, og inntil 7 dager etter at sykdommen startet. Barn, og spesielt små barn, kan være smittsomme lenger.

Hva synes du om artikkelen?