En ny dansk undersøkelse viser at selv om du bare drikker litt alkohol tidlig i svangerskapet så øker risikoen for spontanabort dramatisk.

Sist oppdatert: 24. januar 2012

Danske forskere har studert 91 843 gravide, og sett på drikkemønster og forekomst av spontanaborter. Deres undersøkelse viser at om man drikker to enheter (for eksempel to glass vin) i uken, er risikoen for spontanabort økt med 50 prosent. Med fire enheter i uken er risikoen doblet.

Les også: Alkohol og svangerskap

– Vi er ikke overrasket over at alkohol er skadelig, men det er overraskende at så små mengder øker risikoen så mye, sier en av forskerne bak studien, Anne-Marie Nybo Andersen til Videnskab.dk

Hun forteller også at målet med undersøkelsen var å bevise det motsatte – nemlig at det er trygt å drikke litt alkohol i svangerskapet. I likhet med Norge, anbefales gravide i Danmark å være totalavholdende i svangerskapet, men ifølge Nybo Andersen sier mange leger til gravide at litt er trygt.

Studien har tatt hensyn til at mange svangerskap uansett ender i spontanabort, men mener at antallet ville vært betydelig lavere om kvinner ikke drakk alkohol i svangerskapet. Konklusjonen hennes er derfor tydelig:

– Jeg synes at man ikke skal drikke noen form for alkohol når man prøver å bli gravid, og i de fire første månedene av svangerskapet. Jo kortere i svangerskapet man har kommet, jo større er risikoen for abort, sier Nybo Andersen til Videnskab.dk

Les også: Unngå alkohol i hele svangerskapet


Øker også risikoen for skader på barnet
Undersøkelsen viste ikke noen sammenheng mellom spontanabort eller dødfødsel ved alkoholbruk utover de første fire månedene i svangerskapet, men Nybo Andersen poengterer at fosteret kan påvirkes av alkoholbruken likevel.

Les også: Spontanabort – hvorfor skjer det?

Barnelege og forsker Astrid Alvik har tatt doktorgraden på alkohol i svangerskap og mener at det aller viktigste er hva som skjer med barnet, ikke svangerskapet.

Røyking er mer relatert til svangerskapskomplikasjoner enn alkohol, og effektene visesda gjerne tidlig, mens det med alkohol er mer snakk om skader på hjerneutviklingen til barnet. Disseoppdages eventuelt i skolealder, sier Alvik.

Hun mener at risikoen for spontanabort ikke bør værehovedårsaken til at gravide avstår fra å drikke alkohol, men at de ønsker å gi barnet sitt den beste sjansen i livet.

– Det er særlig hjerneutviklingen som påvirkes av alkoholbruk. Vi ser at hjerneceller dør ved mye lavere promille hos barnet i magen enn hos mor. Det kan få konsekvenser fra helt milde, som at barnet ikke får like mange seksere i skolen som det kunne, til mye mer alvorlige skader på hjernen, sier Alvik.

Fremdeles drikkepress for gravide
Hvis man ser på hele gruppen barn av mødre som drakk under svangerskapet, så ser man at det går litt dårligere med den gruppen, men det betyr ikke at det går dårligere med alle i gruppen. Men ved moderate mengder alkohol, kan det være vanskelig eller umulig å gjenkjenne dette som årsak hos det enkelte barn.

Hun forteller at hun fremdeles hører at gravide utsettes for drikkepress, og sier at dette ikke bare gjelder gravide av lavere sosioøkonomiske lag, men også gravide i ressurssterke miljøer.

– Mange mener at gravide kan drikke litt. Spesielt dem som selv fikk barn for en stund siden og som ikke fikk de samme rådene som i dag. Faktisk er det gjerne bestemorsgenerasjonen som utøver mest drikkepress. Gjerne ikke overfor egne barn, men andre de treffer i sosiale sammenhenger. De kan si ”Så klart du kan kose deg med et glass champagne selv om du er gravid”, sier Alvik.

Hun mener at vi etter hvert vet så mye om fosterskader på grunn av alkohol at vi ikke kan forvente å finne en nedre grense for hva som er trygt.

Mye om gangen er verst
Mange gravide er bekymret for om glasset med vin eller fyllekula de var på før de visste de var gravide kan ha fått konsekvenser for barnet i magen.

– Om barnet er skadet eller ei, vet man jo ikke, men vi vet at det er økt sjanse for problemer. Da er det viktig å presisere at økt sjanse for problemer er noe annet enn å få problemer. Alle mennesker har ulik sårbarhet for alkohol og det er også tidspunkter i den tidlige embryoutviklingen som er mer sårbar. Så den gravide må jo bare håpe på at de har vært heldige og unngått dette, og så gjøre alt de kan resten av svangerskapet ved å være totalavholdende. Da hjelper de barnet sitt, Det er også viktig å være klar over at ved mindre mengder alkohol er det ikke snakk om skade, men heller at barnet kanskje hadde fått en litt bedre utvikling uten de glassene.sier Alvik.

Hun sier at mengde har mye å si for om barnet blir skadet og hvor omfattende en skade vil bli.

Planlegger man å bli gravid bør man aldri drikke seg full. Det er den høye promillen som er verst. Egentlig bør man ikke drikke, og i hvert fall ikke i andre del av menssyklusen hvor man kan ha blitt gravid, råder Alvik.

Alkoholskader på barnet
Om du er redd for at alkoholbruken kan ha skadet barnet, så får man som oftest ikke noe endelig svar. De mest dramatiske effektene etter større mengder vises tidlig, men de mindre skadene viser seg først når barnet kommer opp i skolealder.

Vi ser at det blir tydeligere når barnet skal håndtere høyere nevrokognitive prosesser – altså takle en kompleks hverdag. Dette  ser vi utover i skolealder, avslutter Alvik.

Les også alt om graviditeten, uke for uke og Er det farlig?

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?