Til tross for at barn kommer til verden hvert eneste minutt, og at fødsler dermed er en aldeles triviell hendelse i verdensmålestokk, er opplevelsen helt ny for deg. Å føle bekymring for det ukjente er helt naturlig.

Sist oppdatert: 25. januar 2005

ANGST – VÅR BEREDSKAP
I de fleste tilsvarende situasjoner ville vel de aller fleste av oss følt en viss engstelse. Det kan være godt å huske på at angsten ikke bare er en negativ følelse. Den setter oss også i beredskap og signaliserer behovet for oppmerksomhet. Angsten kan med andre ord brukes konstruktivt for å få i gang nyttige forberedelser til fødselen.

Kanskje står du overfor ditt livs aller største utfordring. Vil det ikke da være naturlig at du periodevis både er redd og usikker, ja faktisk gruer deg litt?

Tenk deg hvordan skipperen rever seilene før stormen nærmer seg. Han forbereder seg. Kanskje med en viss grad av angst, men han sørger samtidig for ikke å bli kastet hjelpeløst ut i uværet. Du trenger heller ikke å bli et hjelpeløst offer for begivenhetenes gang. Sørg bare for at du forbereder deg. “Evnen til å føle angst er en biologisk funksjon som er helt nødvendig for å overleve,” skriver Charles Rycroft i boken “Anxiety and Neurosis”. Angst kan faktisk tjene til å mobilisere energi og samle opp krefter til å møte utfordringer!

HVORDAN FORBEREDE SEG?
Fordi alle er forskjellige, er det vanskelig å lage en mal for hvordan man bør forberede seg, som passer alle gravide. Likevel vet vi jo av erfaring hvor avgjørende dette arbeidet er! Forberedelser på begge plan, både mentalt og fysisk, er viktig.

Fysisk forbredelse:
Jeg pleier ofte å sammenligne en fødsel med fem-mila, nettopp for å gi et bilde av den utholdenheten som trengs. Alle forstår at det er lurt å trene litt på forhånd før man legger ut på en så lang skitur. Det samme gjelder for fødselen. Ingen vet på forhånd hvor lang tid den vil ta, når på døgnet den vil starte, eller hvordan riene vil oppleves. Det gir trygghet å vite at du har fysisk styrke. Hvordan, og hvor mye du vil trene, er selvfølgelig opp til deg. Noen svømmer, andre danser, bruker yoga, trener smidighet osv. Kanskje er den enkleste formen for mosjon og fysisk styrke en daglig spasertur.

Mental forberedelse
Hver gang du deler tanker om gleden, og kanskje også bekymringen for det som skal skje, med andre, vil du forberede deg mentalt. En daglig “meditasjon” eller en samtale med deg selv, med barnet ditt eller med partneren din, er av stor betydning. En fortrolig samtale med en kvinne som har født barn selv, kan også være til hjelp og nytte. Unn deg derfor et positivt kvinnefellesskap i denne tiden.

Svangerskapskontrollen bør være et godt forum for forberedelse! Søk en varm, engasjert jordmor som du har tillit til, og som har tid til deg. Gjennom ca. åtte måneders bekjentskap vil mye kunne vokse frem mellom dere. Her har du mulighet til å få en personlig oppfølging, tilpasset deg og dine behov akkurat der og da. Dere vil lære hverandre å kjenne, og jordmoren vil, etter som tiden går, kunne se hvor i forberedelsesprosessen du befinner deg. 

Svangerskapskurs kan være et annet godt alternativ. Her treffer du andre kvinner og menn og får ta del i deres verden, deres tanker og erfaringer. Ved siden av faglig påfyll og “trening” (øvelser), vil fellesskapsfølelsen kunne gi både trygghet og samhørighet.

ET GODT UTGANGSPUNKT
Bøker, video, internett og lignende er nyttige hver på sin måte. Du kan hente frem det du selv ønsker akkurat når det passer deg best. Be om anbefalinger på helsestasjonen eller i bokhandelen.

Din egen drømmeverden er også nyttig for deg i denne forberedelsestiden. En god idé kan være å skrive ned drømmene dine med det samme du våkner, for da husker du dem best. Det er spennende å se hva drømmene sier deg. Ofte vet du best selv hva de betyr.

Kommer angsten og blir værende som en lammende, vond følelse, kan det være lurt å søke hjelp. På helsestasjonen kan de gi deg råd og ev. henvise deg til profesjonelle jordmødre, psykologer eller andre med spesialutdannelse i faget.

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?