Heines ettårsdag

Siste kontroll med Heine 6. mai
Heine og mamma like etter fødselen.