Hvis vi finner ut hvordan stamcellene fungerer, kan vi få svar på mange viktige spørsmål om hvordan naturen er bygd opp. Slik kunnskap er viktig også fordi vi i neste omgang kan bruke den til å finne nye behandlingsmetoder for en rekke sykdommer.

Sist oppdatert: 25. januar 2005

Klarer man å bruke stamceller, kan man i prinsippet lage alle celletyper. Dermed kan pasienter få nye, friske celler som reparerer eller erstatter det som er sykt i kroppen, i stedet for medisiner. Håpet er at stamcelleforskning kan gi oss gode behandlingsmetoder for sykdommer som i dag ikke kan behandles, og i tilfeller hvor annen behandling kan gi alvorlige bivirkninger. Særlig er det knyttet stor tiltro til bruk av stamceller i behandling av kreft.

Stamcelleforskning er imidlertid svært omdiskutert fordi det reiser mange viktige etiske spørsmål. Særlig dreier det seg om to ting: Hvor henter man stamcellene fra? Og hvordan setter vi grenser for bruk av dem?

Hva synes du om artikkelen?  
Neste artikkelHalsbrann (Kardialgi)
DEL