FødselForberedende akupunktur til fødsel

Forberedende akupunktur til fødsel

Av akupunktør NAFO, Ingeborg Åhlander 11913 Sist oppdatert 14.03.07

Stadig flere gravide tilbys forberedende akupunktur til fødsel, såkalt modningsakupunktur, når fødselen nærmer seg. Mange tror feilaktig at akupunkturen skal sette i gang fødsel. Det er ikke det den skal, men behandlingen forbereder kroppen til fødselen, og kan gi gevinst i kortere åpningsfase og en kropp bedre rustet til å takle fødselens påkjenninger.

De fleste stedene begynner man med forberedende akupunktur til fødsel i uke 36 av svangerskapet, og som regel går man flere ganger. En gang i uken i uke 36 og 37, og så en eller to ganger i uken fra uke 38 og til fødselen.

Det er forsket en del på denne type akupunktur, og resultatene viser at stimulering av bestemte punkter gir faktiske endringer i livmoren. Mer om studiene følger senere i artikkelen. Punktene som stimuleres ved fødselsforberedende akupunktur varierer noe fra uke til uke, men stort sett ligger de på armer, ben og en i nedre mage, og rygg.

I tillegg til stimulering av disse punktene settes det som regel flere nåler alt etter hvordan den gravide har det. Hvor disse settes er dermed individuelt. Vanlige steder er avspennende punkter som demper utrolighet og engstelse for den nært forestående fødselen. Den gravide kan også oppleve å få mer energi, bedre søvnkvalitet og hjelp mot hevelser som lindrer på andre plager mot slutten av svangerskapet. Akupunktøren avgjør i hvert tilfelle og for hver gang hvor fokuset skal ligge for disse ekstra nålene.

Den fødselsforberedende akupunkturen påvirker den glatte muskulaturen i og rundt livmoren. Ved at riene blir kraftigere, får en gjort mer per rie, og dermed forkortes fødselstiden. Akupunkturen øker også blodsirkulasjonen, slik at blodgjennomstrømningen i slimhinnene og i livmorhals blir smidigere og bedre rustet til påkjenningen av fødselen. Dermed blir mindre av vevet ødelagt, og den nybakte moren kommer seg fortere etter fødselen.

Det er viktig å være klar over at det kun er kvinner med ukompliserte svangerskap og med foster i hodeleie som tilbys fødselsforberedende akupunktur. Er du usikker på om barnet ligger i hodeleie, vil jordmor kunne svare på det.

Noen studier om fødselsforberedende akupunktur
Ved kvinneklinikken på universitetssykehuset i Mannheim i Tyskland ble det foretatt en studie på 878 førstegangsfødende med ukompliserte svangerskapsforløp. 329 av disse fikk ikke akupunktur, 224 fikk såkalt ”narreakupunktur” i form av behandling som fremmer psykisk balanse, og de siste 325 fikk fødselsforberedende akupunktur. Av dem som fikk akupunkturbehandling, fikk de i snitt i overkant av fire behandlinger.

Ultralydundersøkelser viste store forskjeller i forandring i livmorhalsen lenge før fødsel mellom de tre gruppene. I åpningsfasen av fødselen skal livmorhalsen flates ut og åpnes. I studien så man at livmorhalsen flatet seg fortest ut hos kvinnene som fikk fødselsforberedende akupunktur. I tillegg fikk livmormunnen en traktlignende form, noe som kan bety at modningsprosessen skjer hurtig. For kvinnene som fikk fødselsforberedende akupunktur gikk åpningsfasen av fødselen fortere, og dermed ble også fødselen kortere.

På universitetssykehuset i Heidelberg, fikk 329 kvinner med ukompliserte svangerskap ukentlig behandling fra uke 36 og fram til fødselen. Resultatet viste at spesifikk akupunktur kan forårsake endringer i livmorhalsen, og riene så ut til å være bedre koordinert hos disse kvinnene. Resultatet ble mer effektive rier, og dermed kortere fødsel.

Mer vanlig også i Norge
Fødselsforberedende akupunktur kommer mer og mer inn i helsevesenet, og nå kurses også jordmødre spesifikt i denne formen for akupunktur. Noen steder tilbys slik akupunkturbehandling hos skolerte jordmødre, men også de fleste akupunktører tilbyr fødselsforberedende akupunktur. Hos NAFO finner du en oversikt over akupunktører som hører til den norske akupunktørforeningen og dermed tilfredsstiller en del sikkerhetskrav.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: