Mobiltelefonen brukes ikke lenger bare til å ringe med. Med en smarttelefon har barnet plutselig en mini-PC med seg. Det er derfor flere ting du bør ta stilling til før du kjøper mobil til barnet ditt.

Fra 11–12-årsalderen har omtrent alle barn egen mobil. Nesten halvparten (49 prosent) får sin første mobil før fylte 9 år. Det viser Medietilsynets rapport Foreldre og medier-undersøkelsen 2020.

Så gamle er barna når de får mobil
– Svært få har tilgang til mobil i alderen 1-4 år (4 prosent)
– Andelen med tilgang til mobil øker med alderen. De fleste har egen mobil fra de er 9-10 år, og ifølge foreldrene har 84 prosent av 9-10-åringer egen mobil.

Sammenlignet med undersøkelsen fra 2018 viste tallene at det er en liten nedgang i andelen med egen mobil blant de yngste barna. Dette gjelder særlig blant 5-8-åringene hvor andelen med egen mobil er 20 prosent, mot 31 prosent i 2018.

Foreldre som svarte at barnet har egen mobil fikk spørsmål om når barnet fikk sin første mobil. De svarte slik:
– 4 prosent oppga at barnet fikk mobil før fylte 6 år
– til sammen 23 prosent fikk mobiltelefon da de var 6 eller 7 år
– 22 prosent fikk sin mobil da de var 8 år
– 19 prosent av barna fikk mobiltelefon da de var 9 år
– 21 prosent oppga at barnet fikk sin mobil da han/hun var 10 år
– Det var mindre vanlig å få mobil fra barnet er 11 år og eldre, ifølge foreldrene. Til sammen 10 prosent oppga at barnet fikk mobilen da det var 11, 12 eller 13 år.

Kilde: Foreldre og medier-undersøkelsen 2020

Medietilsynet påpeker at det er viktig med god veiledning når en går til innkjøp av mobiltelefon til barn.
– Uansett barnets alder, er det viktig med engasjerte foreldre som kan gi god veiledning, sier seniorrådgiver Thomas Haugan-Hepsø i Medietilsynet.

Barnevakten anbefaler 8-10 år
Organisasjonen Barnevakten, som gir råd om barn og medier, anbefaler generelt at barn bør være om lag åtte til ti år før de får egen mobiltelefon, men understreker at dette er selvfølgelig en vurdering som foreldre selv må gjøre.
– Den viktigste grunnen til at mange foreldre gir barn egen mobil, er muligheten for å ha kontakt med barna. Likevel er det svært individuelle årsaker som ligger bak når foreldre velger å skaffe den første mobiltelefonen, sier faglig leder Kjellaug Tonheim Tønnesen.

En årsak til at noen barn får mobil tidlig, er at de bor langt unna andre. At barnet har foreldre som ikke bor sammen, og dermed bor i to hjem, kan være en annen.

Barna maser gjerne på foreldrene og kommer med argumenter som at «alle andre har». Om det er tilfelle, er ikke sikkert. Barnevakten anbefaler derfor at foreldre snakker med hverandre. Tønnesen håper ingen kjøper mobiltelefon bare på grunn av sosialt press og frykt for å være utenfor.

– Det bør heller ikke være sånn at mobiltelefonen erstatter en forutsigbar hverdag for de yngre barna. «Ring meg etter skolen» bør ikke erstatte klare avtaler om hvem man møter og hvor man går, sier Tønnesen.

Mobilen er kompleks
En mobiltelefon byr på mange muligheter; spill, kamera- og videofunksjon, musikktjenester og radio, lagring av bilder, surfing på nettet, lesing av e-post, besøke nettsamfunn og blogger.
– Mobilen er blitt et så sammensatt og fleksibelt verktøy, at det er viktig å være bevisst på hvilke behov man mener mobilen skal fylle – og om man mener barna kan ta styringen over disse. Vår anbefaling er at barn, uansett alder, bør følges opp med veiledning fra foreldre eller andre voksne, påpeker Tønnesen.

Hvilken mobil skal en velge?
Før du skaffer mobiltelefon til barnet, er det lurt å tenke gjennom hva mobilen skal brukes til.
­– Man må tenke nøye over bruken for å ta en god avgjørelse med tanke på hvilken mobil og hvilket abonnement som egner seg for barn og unge. En god løsning kan også være å arve mobil fra andre i familien, råder Tønnesen.

Hun sier at mange operatører tilbyr kjøp av telefon og abonnement i en pakke. Da er det smart å være oppmerksom på at totalprisen kan bli høyere. I tillegg binder du deg kanskje til en operatør i ett eller to år.
– Du bør også sjekke hva som inngår i ulike operatørers månedsabonnement til fast pris. For selv om de er rause med det som inkluderes av meldinger og samtaler, kan mengden inkludert datatrafikk få innvirkning på sluttprisen. Datatrafikk er ofte dyrere, og det kan derfor være lurt å tenke gjennom om barnet kommer til å være mest på trådløst nettverk eller om det vil trenge ekstra datatrafikk. Skal telefonen først og fremst brukes til å ringe og sende noen få meldinger og appspill offline, kan kontantkort være det rimeligste alternativet, sier Tønnesen.

Det finnes også egne abonnement for barn som kan være prisgunstige, eller de kan innlemmes i en familiepakke hvor de voksne kan styre datamengden.

Begrensninger
Barn har ikke lov til å kjøpe på kreditt. Barnevakten anbefaler at du enten velger et kontantkort eller at abonnementet blir registrert på deg som forelder.
– Du bør likevel la barnet stå oppført som bruker. Da har innholdsleverandøren plikt til å sørge for at innholdet egner seg for barn. Kontantkort forhindrer uansett ikke kjøp av tjenester som etterfaktureres. Det er opp til den som tilbyr en tjeneste å sikre at kjøper er gammel nok, og da er det greit å vise til at mobilen er registrert på et barn, sier Tønnesen.

Et godt tips er å registrere abonnementet i reservasjonsregisteret i Brønnøysund og mot oppføring i telefonkatalogen gjennom mobilleverandøren din. Det er også gode muligheter for å sette rammer for kjøp i spill via innstillingsmuligheter på mobilene.

Også når det gjelder apper finnes det gode ordninger for familier. For de som har iPhone går det for eksempel an å bruke familiedeling. Det fungerer slik at alle appkjøp går via en av foreldrene, og at barnet ikke kan laste ned noen apper uten at foreldrene gir tillatelse. Dermed har du full kontroll på hvilke apper barna har på sin telefon.

Her er Barnevaktens veiledning til hvordan du kan sette opp mobil på iPhone og Android.

Snakk med barna om hverdagen på nett
Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, sier i en kommentar at «det er viktigere å snakke med barn og unge om hva de bruker mobiltelefonen til, enn om hvor mye tid de tilbringer på mobilen».

Hun mener det bør være like naturlig å spørre barnet hvordan dagen har vært på nett som å snakke om hvordan det har gått på fotballtreningen. For hun påpeker at det i mange hjem er det ikke slik, i alle fall ikke ifølge de unge selv. Mens 71 prosent svarer at foreldrene er interessert i deres andre fritidsaktiviteter, er tilsvarende tall for aktiviteter på nett og sosiale medier bare 26 prosent. Foreldrenes interesse for barnas digitale liv avtar også med årene. Spesielt etter fylte 13 år opplever mange at foreldrene ikke følger særlig med. 

Undersøkelser viser også at det er store avvik i hva foreldrene tenker og hva barna gjør, både når det gjelder tidsbruk, aldersgrenser og seksuelle kommentarer.

– Våre råd til foreldre er: Vær tilstede, engasjer deg, inngå avtaler og snakk med barna om hva som er greit å kommentere og dele. Hjelp dem også med å være kritiske til informasjon de leser og deler. Det er fornuftig å sette noen grenser ved tidsbruk, men hver enkelt familie må gjøre det ut fra sin egen situasjon. Vi er også opptatt av det ikke bare er tidsbruk som bør være tema, men også hva barna bruker mobilen til og hva de ser på, sier Haugan-Hepsø.

Barnevaktens tips til foreldre med aktive mobilbarn:
  • Lær barna at de alltid skal spørre om lov før de deler bilder, filmer eller informasjon om andre.
  • Bevisstgjør barna på personvern, og lær dem å tenke kritisk rundt egen eksponering gjennom tekst, bilder, filmer og i livestream.
  • Lag klare regler for nedlastning av apper og spill, og bruk av penger i spill. Det er også smart å sette seg inn i innstillingene på mobilen.
  • Snakk med barnet om hva som er greit og ikke greit å si på nett når de chatter i spill og sosiale medier – eller kommenterer andres bilder, filmer og statusoppdateringer.
  • Bevisstgjør barnet på ikke å opprette én-til-én kontakt på chat  med folk de kun kjenner fra nett og spill. I tilfelle bør du som voksen først godkjenne nettvennen eller spillvennen.
  • Gjør klare avtaler om skjermtid og hvilke tidspunkt og eventuelle soner mobilen skal være slått av. Vi anbefaler skjermfrie måltider, og skjermpause fra cirka en time før man skal sove.
  • Gjør det tydelig for barn at vi har både forpliktelser og rettigheter på nett, og at de kan komme til deg og snakke om alt, – også hvis de opplever noe ubehagelig eller vanskelig.
  • Vær et godt forbilde, både med tanke på egen skjermtid men også hva du selv deler og kommenterer.
  • Ta gjerne mobillappen sammen med barna. Mobillappen er et sertifikat og en leken øvelse laget med mål om at barn bevisstgjøres på smarte valg. Mobilsertifikatet er utviklet av Telenor i samarbeid med Barnevakten, og er tiltenkt barn fra 8 til 11 år.
Medietilsynets råd til foreldre med digitale barn
1. Følg aldersgrensene
2. Engasjer deg, vær tilstede og gjør avtaler med barna
3. Snakk om hva som er greit å kommentere og dele
4. Hjelp barna å være kritiske til informasjon de leser og deler
Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?