Venstre svarer

1. Diagnostikk: Hva mener ditt parti om å innføre rutinemessig ultralydundersøkelse i uke 12? Venstre mener at gravide skal ha rett til en gratis ultralydundersøkelse rundt uke 17-19, og at det må være opp til den enkelte kvinne om hun ønsker å betale for flere ultralydundersøkelser...

Senterpartiet svarer

1. Diagnostikk: Hva mener ditt parti om å innføre rutinemessig ultralydundersøkelse i uke 12? Senterpartiet ønsker ikke å gå inn for en rutinemessig ultralydundersøkelse i uke 12.   2. Sentralisering av fødetilbud: Hvor lang reisetid til føden er akseptabelt? Senterpartiet har kjempet for og vil fortsatt kjempe for lokalsykehus...

Høyre svarer

1. Diagnostikk: Hva mener ditt parti om å innføre rutinemessig ultralydundersøkelse i uke 12? Høyre er per i dag ikke for å innføre en ytterligere rutinemessig ultralydundersøkelse i uke 12 fordi det ikke kan påvises noen helsemessig gevinst for verken mor eller barn ved å gjøre...

Frp svarer

1. Diagnostikk: Hva mener ditt parti om å innføre rutinemessig ultralydundersøkelse i uke 12? FrP vil ha tilbud om ultralyd i uke 12 for alle. Omlag 50 % av alle gravide kjøper dette i dag. Det betyr at dette er noe kvinnene ønsker, men i...

Valget: dette mener partiene!

De politiske partiene er skjønt enige om at gode barnehager, nok barnehageplasser og kvalitet i skolen er svært viktig for den oppvoksende generasjonen. Men virkemidlene for å nå disse målene, er de rykende uenige om. Vi i Babyverden fant frem til 10 aktuelle spørsmål vi ville...