Arbeiderpartiet

1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Svar: Arbeiderpartiet mener det er riktig å gi tilbud om tidlig ultralyd i den offentlige helsetjenesten, fordi det gir trygghet i svangerskapet og mer rettferdig tilgang til slik undersøkelse. 2. Fødetilbud: Er fødetilbudet...

Kristelig folkeparti

1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Svar: Nei, KrF er i mot at alle gravide skal få tilbud om tidlig ultralyd. Kunnskapssenteret har konkludert med at det ikke er dokumentert gjennom forskning at innføring av tilbud om tidlig...

Venstre

1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Svar: Venstre ønsker ikke å forby ultralydundersøkelse i 12 uke, men Venstre mener at det offentlige ikke skal prioritere dette som et tilbud til alle, fordi det ikke er bevist helsemessige gevinster...

Sosialistisk venstreparti

1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide? Svar: Ja, SV vil innføre et offentlig tilbud om tidlig ultralyd. 2. Fødetilbud: Er fødetilbudet i Norge godt nok? Svar: Norge har god svangerskapsomsorg, men denne kan fremdeles bli bedre. SV vil...