Fullamme i seks måneder, eller begynne med fast føde fra fire måneder? Det er ikke lett å bli klok på hva som er riktig å gjøre ut fra hva man leser i media, og vi i Ammehjelpen får utrolig mange slike spørsmål for tiden.

Sist oppdatert: 5. april 2016

Denne bloggartikkelen ble publisert våren 2016

Det var mye usikkerhet knyttet til hva som ville bli de endelige anbefalingene. Ny nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring ble lansert av Helsedirektoratet 12. oktober 2016. Du kan lese den nye retningslinjen her.

Det har vært en voldsom debatt i media i det siste om hvilke anbefalinger Helsedirektoratet skal ha for amming i Norge. Debatten har rast mellom fagpersoner som har forskjellige meninger. 

For vanlige mødre og fedre så ser debatten slik ut: På den ene siden har vi dem som mener at det er best å fullamme til babyen er 6 måneder, og på den andre står de som mener at man ikke skal fullamme lenger enn til 4 måneder. Begge parter hevder at de har rett, og at den andre parten tar helt feil. Midt i mellom alle disse fagpersonene står bekymrede mødre, fedre og sikkert besteforeldre også, som blir skremt av alt det som er å lese i media. For media på sin side så er situasjonen helt ideell, det er lett å lage overskrifter som selger, og de kan skrive med store bokstaver, for eksempel: ”Fullamming i 6 mnd kan hemme hjernens utvikling”.  Er det rart man blir skremt? For mange er skremt nå.

Mange foreldre er forvirret og bekymret
Jeg snakker med mødre som er redde fordi de har fullammet babyen sin til den var 6 måneder før de startet med smaksprøver. Har de nå gjort noe som er negativt for utviklingen av barnets hjerne? Andre er bekymret fordi de startet med fast føde da barnet var 4 måneder, og er usikre på om de egentlig burde ventet. Andre igjen har fått beskjed på helsestasjonen at anbefalingene snart skal endres, så derfor må de begynne med smaksprøver når babyen er 4 måneder for at barnet skal akseptere flere smaker, og for å unngå allergi.

Det har vært veldig mange spørsmål til ammehjelpen fra mødre som har fått denne beskjeden på helsestasjonen, men som så har hørt et annet sted at det fortsatt er 6 måneder som gjelder. Og så spør de oss da, kanskje fordi vi har åpen telefon utenom vanlig kontortid så det er lett å komme i kontakt med oss.

Stol på de offentlige rådene
Ammehjelpen samarbeider tett med Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for amming. Vi ville aldri gått ut og anbefalt noe som var i strid med det som er gjeldende norske og internasjonale anbefalinger.

Vi kjenner godt til det enorme arbeidet som Helsedirektoratet har gjort for å undersøke all tilgjengelig forskning for å finne ut hva som er best. De har sett på absolutt alle områder som påvirkes av amming/ernæring og kommet frem til en anbefaling som all forskningen til sammen viser at blir det beste for de fleste samlet sett. Det er altså å introdusere smaksprøver/fast føde fra 6 måneder. De studiene som media har brukt i denne debatten som sier at det bør introduseres mat ved 4 måneder er små enkeltstudier. I disse studiene er det undersøkt så få babyer at de ikke kan brukes til å si noe om hva som er bra for de fleste barn.

Én måte er ikke rett for absolutt alle
Dette er et viktig punkt: Anbefalinger skal si noe om hva som er bra for de fleste. Det vil alltid, når det gjelder alle typer anbefalinger, være noen som ikke skal eller kan følge anbefalingen. Det betyr ikke at de som skal gjøre noe annet gjør noe dårligere, de gjør bare det som er best i akkurat deres situasjon. Noen babyer er for eksempel små når de blir født, og trenger tilskudd i tillegg til morsmelken. De får med seg resept på dette fra sykehuset. De får også tilpasset oppfølging på helsestasjonen etterpå. Andre strever med ammingen, og da kan det passe bra å introdusere fast føde fra 4 måneder for at barnet skal få mer mat. Det betyr ikke på noen måte at det er feil det de gjør, selv om det er noe annet enn det som står i anbefalingen. 

For mødre som koser seg med ammingen og/eller har lyst til å fullamme til 6 måneder så skal man ikke introdusere fast føde før babyen er 6 måneder.

Reviderte retningslinjer i andre land også
Det er ikke bare Norge som har revidert sine anbefalinger – Sverige, Danmark, USA og Canada har ganske nylig gjort det samme. De har gått gjennom like mye forskning som det er blitt gjort i Norge, og kommet til samme konklusjon som Helse-direktoratet. I USA og Canada sier de endatil at barna kun skal ha melk frem til 6 måneder, ingen smaksprøver før det. Det ville i grunnen være rart om norske myndigheter anbefalte noe annet enn andre vestlige land?

Vi ønsker at vårt valg er det riktige
Jeg tror at årsaken til at dette har blitt en så opphetet debatt er fordi dette gjelder det mest dyrebare vi har, og derfor settes det så sterke følelser i sving. De som har begynt med fast føde ved 4 måneder vil forsvare sitt valg, mens de som ventet til 6 måneder vil forsvare sitt valg. De som ville begynne ved 4 måneder opplever press for å fortsette å amme,mens de som vil amme til 6 måneder opplever press om å introdusere fast føde før dette.

Debatten i media gir mye feil og skjevt fremstilt informasjon
En ting er hva vi foreldre diskuterer oss i mellom, men at fagpersoner har tatt debatten i media slik som i denne saken syns jeg er negativt. Alle parter taper på det, bortsett fra de som produserer barnemat. Det ligger store penger å tjene for barnematprodusentene hvis denne anbefalingen endres til 4 måneder, og det gjør meg ganske betenkt. Det er ingen som har noe å tjene på å anbefale fullamming.

Media hauser opp stemningen, og gir en arena for diskusjon. Denne debatten kunne vært tatt i faglige fora, men media vil tjene penger og dette er jo en liten gullgruve for alle vil lese om det. De som jobber med dette og er vant til å lese forskning, kan lese studiene bak nyhtetsartiklene som publiseres.

For de aller fleste av oss så leser vi bare det journalistene skriver. De som skriver om dette temaet er ikke eksperter på emnet, så det vil som regel ikke bli fremstilt nøytralt og riktig. Det fremstilles med det for øye å oppnå mest mulig klikk på overskriften. Og så sitter vi igjen og er bekymret for barna våre.

Foreldre trenger riktig og nøytral informasjon
Jeg jobber som sykepleier og ser denne debatten både fra et personlig og fra et faglig ståsted. Jeg mener at det er helsevesenets oppgave å gi nøytral informasjon om gjeldende anbefalinger og hvorfor dette anbefales, slik at den enkelte mor/far skal ha kunnskap til å velge det som er best for sitt barn og sin familie. Med kunnskap så kan foreldre velge selv, men valget kan bare tas dersom man får riktig informasjon. Derfor er det viktig med generelle offentlige anbefalinger som grunnlag for å ta avgjørelser. Dette er ikke et tema hvor man kan sette opp et regnestykke og få to streker under svaret fordi alle familier er forskjellige.

Du gjør sannsynligvis ikke feil!
Men det som er helt sikkert, er at det er ikke negativt å fullamme til 6 måneder og det er ikke farlig å starte forsiktig med smaksprøver ved 4 måneder. Så må foreldre få ta de valgene som passer best for dem.

NB: Man skal aldri begynne med fast føde før barnet har fylt fire måneder. Trenger barnet noe mer enn morsmelk før det så skal det være morsmelkerstatning.

Bloggen er publisert i samarbeid med Ammehjelpen.

Hva synes du om artikkelen?