Har vi ofret barna til fordel for kampen om likelønn? Kanskje kunne noen av kronene vi bruker på å finansiere ettåringer i barnehage bli brukt annerledes?

Sist oppdatert: 28. februar 2013

Overlege og ammeekspert Gro Nylander har benyttet medias oppmerksomhet rundt hennes overgang til pensjonistenes rekker, til å sette søkelys på en av våre viktigste debatter i vår tid. En debatt som media i stor grad har forsøkt å unngå, eller tie ihjel. Men takket være Nylander har blant andre Aftenposten og NRK satt søkelys på hvordan ettåringene våre har det i barnehagen.

Les også: Barnehagen for de minste?

Torsdagens «Ekko» på NRK P2 var i så måte en milepæl i denne debatten. Sammen med Nylander og professor i pedagogikk ved NTNU, May-Britt Drugli, hører jeg for første gang Kristin Halvorsen trekke kontantstøtten fram som en løsning på et alvorlig problem. Hun snakker dessuten om behovet for en kompetanseheving hos barnehageansatte på tilknytning. Videre antyder hun mulighetene for å ytterligere utvide foreldrepermisjonen til et tidspunkt hvor barna lettere kan håndtere en barnehagestart med alt det innebærer av separasjon og stress.

Les også: Ettåringer svært slitne av barnehage

Eksperimenterer med ettåringer
Takk til media for at dere går inn i denne debatten. Kanskje vi nå står overfor en situasjon hvor rådende myndigheter begynner å ta innover seg hva dette egentlig handler om. Selv om det burde være en selvfølge at vi som samfunn er opptatt av at de minste skal ha det bra, er det ikke tvil om at stress hos ettåringer rett og slett handler om hjernebygging hos den oppvoksende slekt. På tross av et faretruende høyt, og vedvarende kortisolnivå (stresshormon) i disse ettåringenes barnehjerner, subsidierer staten 120 000 kroner per barn for at de skal starte i barnehage så snart foreldrepermisjonen er over. Et kjempeeksperiment i barnets mest sårbare fase med hensyn til tilknytning.

Har vi ofret barna til fordel for kampen om likelønn? Er det ikke nettopp disse barna som må jobbe mer og lenger når eldrebølgen kommer for fullt? Hvorfor tør vi gamble med de minstes hjerneutvikling? Kanskje kunne noen av kronene vi bruker på å finansiere ettåringer i barnehage bli brukt annerledes?

Les også: Hvordan få en god barnehagestart?

Lenger permisjon den beste løsningen?
Nylander antydet en tilvenningstid på tre uker istedenfor tre dager. I påvente av at det bevilges mer penger til slik forskning, kan dette kanskje være en begynnelse. Men skulle vi virkelig satt barns behov på dagsorden, hvorfor ikke smelle til med 78 ukers foreldrepermisjon til fri fordeling mellom foreldrene? Det er ikke sikkert at dette ville blitt så dyrt på sikt som det kanskje kan virke i første omgang. Tvert imot...

Les også: Ikke barnehageplass? Slik får du råd til å være hjemme.

Nina Stanghov Ulstein er barnevernspedagog og har jobbet i barnevernstjenesten i Oslo, på barnehjem, på mødrehjem, barneskole, barnehager og blant gatebarn i Rio de Janeiro i Brasil. I tillegg er jeg mamma til Alexander.

Jeg gir råd til norske familier i småbarnsperioden, enten ved å besøke dere hjemme eller via bloggen. Min tilnærming er både faglig og praktisk. Gjennom arbeid og studier har jeg fått både teoretisk innsikt i faglitteratur og forskning om småbarnsperioden og praktisk erfaring med mange vanlige utfordringer for deg som har små barn.

 

Vi vil minne om at hver bloggers meninger er dens egne. Babyverden behøver ikke være enig med bloggerens meninger.

Hva synes du om artikkelen?