Sist oppdatert: 22. mars 2005

Spørsmål:

HEI! Jeg har en sønn på 9 mnd. som er litt sen motorisk. Helsestasjonen sier han har hypoton musklatur. Jeg fikk vite at det er nedsatt spenst i musklaturen, men ikke årsaken eller hvilke konsekvenser dette vil få for min sønn. Kan du gi meg noen svar? Kan helt normale barn ha hypoton musklatur?

 

Svar:

Ja, det trenger ikke være noe galt med sønnen din selv om muskulaturen er noe slapp.
Den vanligste årsaken er jo at muskulaturen ikke er blitt stimulert og brukt regelmessig. Det kan være sykdom som ligger til grunn for det, eller at barnet er prematurt. Mange tenker med en gang på alvorlige diagnoser, det er det ingen grunn til foreløbig.
Jeg vil imidlertid tro at du er blitt mer bevisst på hvordan sønnen din bruker kroppen i mage- og ryggleie, og sannsynligvis er han henvist til fysioterapeut for å få litt ekstra tips til treningen.
Det er umulig å si noe om konsekvensene for din sønn på nåværende tidspunkt, men det er all grunn til å tro at dette vil rette seg.
Barn som ikke blir stimulert til å bevege seg, blir hypotone i muskulaturen, det er mange barnehjemsbarn fra fattige land gode eksempler på.
Hilsen Ebba
Hva synes du om artikkelen?