Barnets hud tåler ikke store temperaturpåvirkninger. Brannskader på barn oppstår hyppigst ved at de får varm eller kokende væske over seg.

Sist oppdatert: 28. januar 2005

Vi må derfor passe på hvor vi setter kjeler med varmt vann. Pass særlig på at kasserollehåndtaket vender innover under matlaging. Stikker det ut, kan barnet gripe etter det og få det kokvarme innholdet over seg. Det fins måter å skjerme kanten på komfyren på, slik at barnet ikke kan ta oppå den og legge hånden på en varm plate. Vi må også kontrollere at badevannet er passe varmt ved å stikke albuen nedi. Når små barn sitter på fanget til voksne som drikker kaffe eller te, kan det også skje ulykker. Barnet kan gjøre en brå bevegelse og få varm drikke over seg. Barnet kan også trekke i duken slik at kopper velter.

Oppstår det en varmepåvirkning, må vi umiddelbart avkjøle huden. Det gjør vi ved hurtig å legge kroppsdelen i kaldt vann i minst 10 minutter. Unngå å kjøle ned hele barnet. Ved den fortsatte nedkjølingen bør vannet ha en temperatur på 15–20 °C. Avkjølingen bør vare i cirka en halv time, eller til det ikke lenger er smertefullt å fjerne kroppsdelen fra vannet. Rask avkjøling lindrer ikke bare smerten, men hindrer også at varmen trenger dypere ned i huden, og vi reduserer eller unngår faren for at det utvikler seg en brannskade.

Hvis det er hodet eller ansiktet som er blitt utsatt for varme, kan vi avkjøle det ved å legge på håndklær vridd opp i kaldt vann. Skift disse ofte så stedet hele tiden holdes kjølig. Hvis tøy sitter fast i huden i forbindelse med brann, skal tøyet ikke fjernes. Er det et større område som har vært utsatt for varme, ring nødnummer 113. Der vil de gi deg nærmere råd og vurdere om barnet bør komme til lege eller sykehus.

Feberkramper
Kramper kan oppstå ved rask temperaturstigning. Legg barnet i side-/mageleie. Ikke putt noe inn i barnets munn. Anfallet går vanligvis over i løpet av 1–2 minutter og er som oftest helt ufarlig, men for sikkerhets skyld kan du ringe lege, eventuelt 113, første gang det skjer.

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelErnæring – for tidlig fødte
Neste artikkelSøskensjalusi – en hverdagslig ting
DEL