Vaksinasjon vil si å sende svekket eller dødt smittestoff inn i kroppen. Det fremkaller antistoffer mot den sykdommen det vaksineres mot, slik slipper vi å få sykdommen eller rammes lettere enn ellers. Her er vaksinene alle barn skal ha

Sist oppdatert: 28. January 2011

Vaksinasjonsprogrammet er et tilbud til alle barn i Norge. Hvis de aller fleste tar imot tilbudet om vaksinasjon, betyr det at mange av sykdommene så å si blir borte fra landet.

Da beskytter vi også de få som ikke kan vaksineres, enten fordi de er for unge, eller fordi de har immunsvikttilstander som gjør vaksinasjon utilrådelig. Under ser du det anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet for barn født fra og med 2006.

 

Alder

Vaksinasjon mot

3 mnd. Difteri, stivkrampe, kikhoste (DTP), poliomyelitt (IPV), Haemophilus influenzae type b (Hib) og Pneumokokksykdom
5 mnd. DTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom
12 mnd. DTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom
15 mnd. Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)
2. klasse Difteri, stivrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV)
6. klasse Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)
7. klasse, jenter Humant papillomavirus (HPV) mot livmorhalskreft 3. doser
10. klasse Poliomyelitt (t.o.m. årskullet født 1997) Difteri, stivkrampe, poliomyelitt (fra årskullet født 1998) Tuberkolose (BCG) 1 dose* Hepatitt B, 3 eller 4 doser*

 

Hentet fra Familieverdens foreldreveilederserie. Fagkonsulent: Helge Michalsen

Hva synes du om artikkelen?