Kreftvaksinen HPV, som forebygger forstadier til livmorhals, kan redusere antallet fortidligfødte barn. Det mener overlege Kathrine D. Sjøborg ved sykehuset i Østfold. Fra høsten 2009 innføres vaksinen for alle 12-årige jenter i Norge.

Sist oppdatert: 6. mars 2009

Overlege og doktorgradsstipendiat, Kathrine D. Sjøborg, har sammen med Anne Eskild ved Folkehelseinstituttet nylig utført en studie over hvor mange premature fødsler som kan unngås ved systematisk HPV-vaksinering. Det melder Smaalenenes Avis i Østfold.
Livmorhalskreft starter med lette celleforandringer forårsaket av en vedvarende infeksjon. Dersom celleforandringene får utviklet seg videre og ikke blir behandlet, kan de på sikt føre til livmorhalskreft.
10 prosent premature
– Alvorlige celleforandringer blir behandlet ved at en kjegleforment bit av livmorhalsen fjernes (konisering). Denne gynekologiske operasjonen gir økt risiko for at kvinnen i senere svangerskap skal føde for tidlig, sier Sjøborg til Smaalene.no.
Inntil 10 prosent av alle fødsler i vår del av verden er premature. I studien til Sjøborg og Eskil er det brukt tall fra Eurpoa og Nord-Amerika. Disse viser at dersom to prosent gravide kvinner er behandlet med konisering, kan mellom 60-220 fødsler per 100.000 fødsler skyldes det kirurgiske inngrepet. Sjøberg og Eskild anslår at nærmere 60 prosent av disse kan forebygges med HPV-vaksine dersom oppslutningen om vaksinen er på 90 prosent.
Vaksine bare for 12-åringer
Som eneste land i Europa vil Norge ikke la de 13-15 åringene som ønsker det, bli en del av vaksinasjonsprogrammet. For 12-åringene blir kreftvaksinen en del av barnevaksinasjonsprogrammet og tilbys gratis.
HPV-vaksinen er verden første kreftvaksine og livmorhalskreft er den hyppigste formen kreft blant kvinner.
Bioteknologinemnda ber Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om at innføringen av HPV-vaksinen utsettes. Dette er fordi  en ny masteroppgave i bioteknologi konkluderer med at det er stor usikkerhet rundt effekt og sikkerhet ved vaksinen.
Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelBarn med på ultralyd og fødsel?
Neste artikkelMia og Aron måtte tas med sugekopp
DEL